I november 2005 utsågs Åkulla bokskogar till Hallands första turistområde. Man når området från väg 153 mellan Varberg och Ullared, väg 154 mellan Falkenberg och Ullared, samt från Tvååker i södra Varberg. Vägen dit visas av brunvita skyltar med boklöv. Den typ av skyltar som Trafikverket i Sverige har beslutat använda vid världsarv, turistmål, turistområde eller turistväg. Trafikverket kräver då bland annat att god information skall finnas i området.

När man kommer in i området finns nu såväl vid Åkulla Outdoor Resort, Ästad Vingård, Dagsås kyrka som vid Svartrå kyrka informationstavlor på tre språk som ska orientera besökarna.

Verksamheterna i Åkulla bokskogar har under en tioårsperiod byggt upp en samverkan med gemensam marknadsföring och temadagar. Detta med medel från olika EU-projekt. De verksamheter som finns i dag typ  mat, boende, kurser och konferenser, evenemang, aktiviteter och besöksmål, kompletteras med utveckling av strövstigar och vandringsleder i området.

I september 2010 invigdes tolv nya strövstigar, jämt spridda över området.

Du visar för närvarande Turistområde