Översiktskarta
3 Lillasjöstigen – 1,6 km
7 Yasjöstigen – 5,3 km.
10 Älvasjöstigen – 5,7 km.
Föreskrifter för naturreservaten
1 Slottstigen – 3,2 km. OBS! Ny sträckning.
4 Kalvsjöstigen – 4,2 km.
8 Bockstensstigen – 3,9 km.
11 Skogsbostigen – 5,4 km.
Cykelkarta
2 Bergastigen – 4,3 km.
5 Bexellstigen – 6 km.
9 Björkasjöstigen – 5,5 km.
12 Näsestigen – 5,5 km.