Åkulla är välkänt bland MTB-cyklister tack vare långloppet Bockstensturen. Här finns stora möjligheter till stigcykling, men med vissa begränsningar på grund av att stora delar av området är naturreservat. Det finns också stigar som är olämpliga att cykla på, eftersom marken är känslig eller det blir trångt att samsas med vandrare. Tänk på att visa hänsyn så att vandrare och cyklister kan samsas, och så att stigarna håller i längden.

Du visar för närvarande Mountainbike i Åkullas bokskogar