För långvandraren finns möjlighet att nå Kungsjölederna i Kungsäter från Åkulla bokskogar via Hallandsleden.

Mer info: www.kungsatersbygden.se

Du visar för närvarande Kungsäterbygden