I bokskogen vid Sandbäcken rester från järnhantering i industriell skala på 1100-1200-talet, en av de tidigaste vattendrivna järnhanteringsplatserna i Skandinavien.

På vägen mellan Tvååker och Dagsås finns skylt järnmölla. Järnmöllan ligger på vänster sida om vägen, Informationsskyltar finns.

Du visar för närvarande Järnmölla