Namn, ordspråk och talesätt inhuggna i stora klippblock i bokskogen.

Hittills funna; 160 sentenser och 560 namn. Ett unik kulturarv och en spännande sevärdhet, som väcker upptäckarglädjen.

Kontaktperson: Nina Kvint, mail: grimetonshembygdsforening@hotmail.com tel. 070-576 48 59.

Du visar för närvarande Bexells talande stenar