Namn, ordspråk och talesätt inhuggna i stora klippblock i bokskogen.

Hittills funna; 160 sentenser och 560 namn. Ett unik kulturarv och en spännande sevärdhet, som väcker upptäckarglädjen.

Kontaktperson: Rune Davidsson, mail: r.davidsson@spray.se tel. 0703 478 684.

You are currently viewing Bexells talande stenar