En välbevarad skolmiljö från 1900-talets första hälft med tillhörande lärarbostad. Öppet 1 maj – 30 sept, sönd kl 11 – 18, övrig tid ring 0340-46064.

Vägen mellan Sibbarp och Åkulla. Ligger utmed vägen öster om Ästad Gård.

Du visar för närvarande Ästad Skolmuseum