I november 2005 utsågs Åkulla bokskogar till Hallands första turistområde. Man når området från väg 153 mellan Varberg och Ullared, väg 154 mellan Falkenberg och Ullared, samt från Tvååker i södra Varberg. Vägen dit visas av brunvita skyltar med boklöv. Den typ av skyltar som Trafikverket i Sverige har beslutat använda vid världsarv, turistmål, turistområde eller turistväg. Trafikverket kräver då bland annat att god information skall finnas i området.

När man kommer in i området finns nu såväl vid Åkulla Outdoor Resort, Ästad Vingård, Dagsås kyrka som vid Svartrå kyrka informationstavlor på tre språk som ska orientera besökarna.

Verksamheterna i Åkulla bokskogar har under en tioårsperiod byggt upp en samverkan med gemensam marknadsföring och temadagar. Detta med medel från olika EU-projekt. De verksamheter som finns i dag typ  mat, boende, kurser och konferenser, evenemang, aktiviteter och besöksmål, kompletteras med utveckling av strövstigar och vandringsleder i området.

I september 2010 invigdes tolv nya strövstigar, jämt spridda över området.

 

Hållbar Outdoordestination

Projektet Destination Åkulla Bokskogar primära mål fokuserar på att främja samarbete och samverkan mellan närings-/föreningsliv för att utveckla Åkulla Bokskogar som en hållbar outdoordestination. Målet är att öka aktörernas kompetens för att uppnå visionen om Sveriges mest hållbara outdoordestination året runt. Projektet innefattar digitalisering av informationsmaterial, skapande av en övergripande geografisk helhet, och genomförande av den första versionen av ”Åkulla-veckan”. Dessutom har en dialog med politiker och Hallandstrafiken startats för att förbättra kollektivtrafikens hållbarhet och koppla ihop Åkulla Bokskogar med Varberg och Falkenberg.

Klicka på länken för mer information om projektet.

 

Tillsammans respekterar vi naturen och Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor. På Naturvårdsverket hittar du information om de möjligheter allemansrätten ger oss och hur vi gör allemansrätt genom att visa hänsyn och respekt. Det är lätt att göra allemansrätt!  

Du visar för närvarande Turistområde