Björkasjöns fiskevårdsområde

består av tre sjöar, Björkasjö, Mjällsjö och Rammsjö. Här fiskas gädda, aborre, mört och ål. Sarv finns mest i Björkasjön. Sjöarna är av varierande storlek omgivna av mycket vacker natur. Björkasjön är störst på 68 ha, den är 35 m djup och har mycket stor aborre. Vid samtliga sjöar finns det gott om platser där man kan fiska från land. I Björkasjön häckar Storlom som är mycket känslig för störningar. Fågelskyddsområde 1april till 15 juli på ön och närområde inom 100 m. Fiskekort kan köpas och båtar hyras hos Stellan Johansson, Köinge Larsagård tel 0346-23313 eller på Vandrarhemmet Bråtadal; Svartrå tel 0346- 23343.

Se www.bjorkasjo.se

Du visar för närvarande Insjöfiske