Ästad Skolmuseum

En välbevarad skolmiljö från 1900-talets första hälft med tillhörande lärarbostad. Öpper 1 maj - 30 sept, sönd kl 11 - 18, övrig tid ring 0340-46064.
Tillbaka