Naturum Getterön

Naturum Getterön finns vid Getteröns naturreservat och är ett av Nordeuropas fågelrikaste områden. Våtmarkerna är ett eldorado för fåglar och fågelskådare. Omkring 170 arter häckar eller rastar regelbundet här under flyttningen. Utöver dessa tillkommer ett stort antal tillfälliga gäster. Inte mindre än 339 arter har noterats vid Getterön. Det finns nästan alltid någon sällsynt, långväga fågelgäst som håller till vid Getterön eller dess omgivningar.
Tillbaka