Bexells Talande Stenar

Namn, ordspråk och talesätt inhuggna i stora klippblock i bokskogen. Hittills funna; 160 sentenser och 560 namn men förmodligen är ett antal ännu oupptäckta. Ett unik kulturarv och en spännande sevärdhet, som väcker upptäckarglädjen.
Tillbaka