Välkommen till Åkulla bokskogar!

 

Åkulla bokskogar är ett femtio kvadratkilometer stort naturområde som ligger i det inre av Halland i den triangel som Varberg, Falkenberg och Ullared bildar. Inom området finns ett tjugotal sjöar och flera naturreservat. I dag anses det vara ett av Sveriges främsta bokskogsområden med tanke på den rikedom av ovanliga och hotade arter som finns där.


Tio av Åkullaområdets naturreservat bildades på 1970-talet, främst för att bevara bokskogarna för friluftslivet. Hallandsleden och Ridleden löper genom området och hösten 2010 invigdes tio nya strövstigar. De är olika långa, 1,6–6 kilometer, och ligger jämt fördelade inom området. Strövstigarna är dessutom sammanlänkade med varandra, vilket gör det möjligt att utforska olika delar av området. (Se vidare under rubriken kartor). I Åkulla bokskogar finns både möjlighet till övernattning, mat och aktiviteter samt att besöka små unika museer hos privatpersoner. Tillsammans bildar verksamheterna Åkulla bokskogars intresseförening.


Åkulla bokskogar har en lång säsong från tidig vår till sen höst, och även under vinterhalvåret är området i hög grad levande. Vintertid är skidspåren med konstsnö vid Åkulla Friluftsgård en populär aktivitet för både proffsåkare och amatörer. Området utvecklas ständigt för att uppfylla den moderna människans  önskemål på ett inbjudande och enkelt sätt.

Åkulla Beech Forests is a nature reserve that covers 50 square kilometres in the South-west of Sweden. The area offers 12 well-marked hiking trails, 1,6 to 6 km long, which are interlinked. See under "Maps" (kartor)

 

Die Åkulla Buchenwälder sind ein 50 km² großes Naturschutzgebiet im Südwesten Schwedens. Im Gelände gibt es 12 sehr gut gekennzeichnete Wanderwege von 1,6 - 6 km Länge, die miteinander verbunden sind Siehe unter "Karten" (Kartor)